Voorwaarden

Disclaimer

Dit product is niet bedoeld voor diagnose, behandeling, genezing of voorkoming van ziekten. Omdat onze producten 100% natuurlijk zijn, kunnen de kleur en geur van partij tot partij verschillen. Echter zal er geen verschil zijn in de effectiviteit van de ingrediënten.

Tamanu-Olie alleen voor uitwendig gebruik. Zoals met all onze huid en haar verzorgingsproducten is het noodzakelijk om een arts te raadplegen voordat u producten  gebruikt voor therapeutische doeleinden. Raadpleeg altijd een arts indien u zwanger bent, wanneer u een operatie bent ondergaan en elk andere medische aandoening. Tamanu-olie moet worden bewaard in een ruimte die niet toegankelijk is voor kinderen jonger dan 7 jaar. Voorafgaand aan het gebruik van Tamanu-Olie, wordt een huidtest aanbevolen. Dit kan worden gedaan door een beetje olie van deze olie toe te passen op een klein deel van de huid dat niet gevoelig is. Tamanu-olie mag nooit worden gebruikt in de buurt van de ogen, open wonden, de binnenste neus en oren of op andere gevoelige huidgebieden, raadpleeg eerst uw arts. Mogelijke bijwerkingen van Tamanu-olie zijn roodheid, jeuk, irritatie of andere overgevoeligheid voor de huid. In geval van een allergische reactie, stop het gebruik van het product en raadpleeg onmiddellijk een arts, apotheker of allergoloog voor een gezondheidsbeoordeling en passende herstelmaatregelen. Neem voor gebruik contact op met een arts om bijwerkingen te voorkomen. Mensen met notenallergie adviseren wij Tamanu-olie niet te gebruiken zonder overleg met arts.
Gebruik van de pure Tamanu-Olie of andere producten:

Het gebruik van pure Tamanu Olie™:

- Vermijd oogcontact. [bij contact met de ogen, spoel direct met water gedurende 10 minuten]
- schudden voor gebruik
- niet eetbaar
- best te gebruiken bij kamertemperatuur (21 graden Celsius )
  De olie kan massiever worden bij temperaturen lager dan 21 graden Celsius.
  [Tip: het flesje even onder lauw water houden]
- bescherm fles tegen direct zonlicht
- extreme hitte > 52 graden Celsius zal de houdbaarheid verminderen
- na openen 12 maanden houdbaar
- in enkele gevallen kan Tamanu Olie™ overgevoeligheid veroorzaken bij mensen
  met een allergie voor Calophyllum inophyllum.
- test altijd eerst een klein stukje van de huid en wacht minimaal 24 uur
- Indien u extreme jeuk, roodheid, irritatie of andere nadelige effecten ondervindt
  stop met het gebruik van het product.
- een paar druppels volstaat om direct op uw huid aan te brengen
- u kunt de dosering verlagen indien uw huid de olie niet snel genoeg opneemt

Voorwaarden
Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Volcanic Earth onderdeel en onder beheer van Essential Projects BV ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05078544.

Aansprakelijkheid

De op deze website getoonde informatie is met de grootste mogelijke zorg samengesteld. Er wordt echter geen enkele aansprakelijkheid aanvaard voor onvolledige en/of incorrecte informatie. Volcanic Earth is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet worden verzonden.
Volcanic Earth kan niet verantwoordelijk worden gesteld wanneer virussen op de website zouden voorkomen. Evenmin kan Volcanic Earth verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud, het gebruik en het functioneren van de website die met deze website zijn gelinkt.

Intellectueel eigendom

De op deze website getoonde informatie, waaronder teksten, foto's, grafisch materiaal, merken, logo's en (handels)namen, zijn eigendom van of in licentie bij de opdrachtgever van de site, en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie blijft eigendom van de opdrachtgever. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciële doeleinden.

Privacy

Alle persoonsgegevens, die u via de website verstrekt, worden behandeld conform de vigerende wetgeving op het gebied van privacy. Gegevens zullen nimmer aan derden ter hand worden gesteld.

Volcanic Earth verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen en versturen van een formulier; of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker Volcanic Earth toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan en te gebruiken van aangevraagde informatie en diensten en voor het gebruik voor statische doeleinden.

Betalingen

Alle genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Producten blijven eigendom van Volcanic Earth totdat het volledige factuurbedrag is voldaan. De betaling van de koopprijs dient direct na uw bestelling gedaan te zijn. Na het plaatsen van uw bestelling,
kiest u voor de optie betaling via Sisow.

Goederen ontvangst

Bij ontvangst van de goederen dient u te controleren of er producten beschadigd, incorrect zijn. Klachten dienen binnen 72 uur na ontvangst van de goederen gemeld te worden. Daarna kunnen klachten niet meer worden aanvaard en worden de producten beschouwd als zijnde aanvaard door de koper.

Retour beleid

Uitsluitend na voorafgaand overleg. Retouren worden nooit geaccepteerd na openen van de fles Tamanu Olie™, na openen van Volcanic Earth producten.

De volgende artikelen kunnen niet geretourneerd worden:
• Betrekking op al onze producten:
• Na openen verpakking of gebruik van de producten.
• Producten waarvan de (plastic) seal verbroken/geopend is
• Eventuele manco's/defect dienen direct aan de transporteur gemeld te worden. Aanspraken ten aanzien van gebreke aan de goederen moeten worden gedaan schriftelijk binnen 3 werkdagen na ontvangst van de goederen door koper. En enige andere wijze worden aanspraken ten aanzien van gebreken niet toegestaan.

Aansprakelijkheid

Behoudens dwingende bepalingen van de toepasselijke wet is Volcanic Earth niet aansprakelijk voor indirecte of resulterende schade, noch voor andere schade.

Wijzigingen

Volcanic Earth heeft het recht te allen tijde de huidige versie van de voorwaarden te wijzigen. Toepasselijk recht op alle leveringen, verkopen en aanbiedingen is Nederlands recht van toepassing.

Totstandkoming van de overeenkomst

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestiging bericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de producten leveren.

Retourbeleid / Herroepingsrecht

Herroepingsrecht

Modelformulier voor herroeping
(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen)

Volcanic Earth Essential Projects BV
Jan Tinbergenstraat 330
NL-7559 ST Hengelo
Nederland

-Ik/Wij* deel/delen(*) u hierbij mede dat ik/wij(*) onze overeenkomt betreffende de verkoop van de volgende goederen herroep/herroepen(*)
-Besteld op(*)/Ontvangen op(*)
-Naam/Namen consument(en)*
-Adres consument(en)*
-Handtekening van consument(en)* (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
-Datum*

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is

 

Totstandkoming van de overeenkomst

Nadat u uw persoonlijke gegevens hebt ingevoerd en op OK hebt geklikt, hebt u een bindende overeenkomst gesloten tot bestelling van de producten in de winkelwagen. Nadat de bestelling is verzonden, ontvangt u een bevestigingsbericht. De koopovereenkomst is tot stand gekomen zodra wij de producten leveren.

Herroepingsrecht

Voor de Europese consumentenwet geldt een wettelijk vastgelegde herroepingsrecht van 14 dagen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van uw bestelling/order. Binnen deze termijn kunt u de bestelling zonder opgave van redenen annuleren. Dit kunt u schriftelijk doen per post of een e-mailbericht naar
infoa[at]volcanicearth.nl. De producten kunt u retour zenden.

Retourneren van producten kan volgens gestelde voorwaarden en procedure tezamen met een kopie van uw orderbevestiging via PostNL aan:

Volcanic Earth Essential Projects BV
Jan Tinbergenstraat 330
NL-7559 ST Hengelo
Nederland

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.
Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Mochten de producten beschadigd en/of gebruikt zijn, dan wordt u daarvoor een wettelijk vastgesteld bedrag in rekening gebracht.

Van retourzending uitgesloten

Producten die volgens opgave van de klant zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de klant, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending. Retouren worden nooit geaccepteerd na openen/gebruik van onze producten.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.