Ill prisoner Makbule Özertaken to Istanbul to get a new Forensic Medicine Institute report - ANF English

Hasta mahkum Makbule Özer İstanbul’a götürüldü, yeni Adli Tıp raporu alacak – ANF English.

82 yaşındaki Makbule Özer’e bir ay önce Van’daki cezaevinde kalabileceğini belirten Adli Tıp Kurumu (ATK) raporu verilmişti. Bu sefer, halkın tepkileri üzerine yeni bir rapor hazırlamaları için ATK tarafından İstanbul’a gönderildi.

Makbule Özer, “cezaevinde kalamaz” dedikten sonra verilen ilk ATK raporu sonrasında cezası bir yıl ertelenmişti. Ancak, “cezaevinde kalabilir” dedikten sonra verilen ikinci ATK raporu sonrasında tekrar cezaevine konuldu.

Şimdi, hapishaneye konulmasının ardından bir ay geçtikten sonra yeni bir rapor için İstanbul’a gönderildi. Bu olay hakkında kamuoyunda büyük bir tepki olmuş ve yeni bir rapor talep edilmiştir. Bu durumda Adli Tıp Kurumu, yeniden bir inceleme yapmak üzere Makbule Özer’i İstanbul’a gönderdi.

Bu olay, yaşlı mahkumların durumunu ve cezaevinde kalma konusunu büyük ölçüde tartışmaya açmıştır. Özellikle, bir kişinin sağlık durumu göz önüne alınarak verilen raporların ne kadar güvenilir olduğu konusunda ciddi endişeler mevcuttur.

Makbule Özer’in yaşadığı bu durum, adalet sistemimizin ve hukukun ne kadar hassas bir konu olduğunu bir kez daha gözler önüne sermektedir. Hapishane koşullarının yaşlı insanlar için daha da zorlayıcı olduğu gerçeğiyle birlikte, cezaevinde kalma kararlarının yapılırken daha titiz bir şekilde ele alınması gerekmektedir.

Bu olay, sadece Makbule Özer’in durumu için değil, genel olarak cezaevi koşullarının yaşlı insanlar için uygun olup olmadığı konusunda da önemli bir soruyu gündeme getirmektedir. Adaletin yaşlı insanların sağlık durumunu göz önünde bulundurarak daha insani bir şekilde uygulanması gerektiği açıktır.

Bu durum, sadece Makbule Özer’in değil, toplumun daha geniş kesiminde yaşlı insanların cezaevi koşullarında nasıl muamele gördüğü konusunda da bir farkındalık yaratmıştır. Adaletin yaş, cinsiyet veya sağlık durumu gözetmeksizin herkese eşit bir şekilde uygulanması gerektiği unutulmamalıdır.

Sonuç olarak, Makbule Özer’in durumu sadece bir istisna olmamalı ve benzer durumdaki diğer insanların da daha insani koşullarda muamele görmesi sağlanmalıdır. Adaletin yaşlı insanların haklarına saygı göstererek ve insan onurunu koruyarak uygulanması, toplumumuzun daha adil ve insani bir yer olmasını sağlayacaktır.