Demand for private investigators surge across Türkiye - Hurriyet Daily News

Türkiye genelinde özel dedektiflere olan talep hızla artıyor – Hürriyet Daily News

Türkiye’de yasal düzenleme olmamasına rağmen, “özel dedektif” hizmetlerine olan talep her geçen gün artmaktadır. Birçok ülkede yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışan özel dedektiflerin Türkiye’de mesleğin çerçevesini belirleyen yasal bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Ancak, hizmetleri suç olarak değerlendirilmemektedir. Özel dedektifler aracılığıyla elde edilen delillerin savunma veya şikayetçi lehine sunulmasını engelleyen bir düzenleme olmaması, birçok kişinin hukuki davalar için delil toplamak amacıyla özel dedektiflere başvurmasına neden olmaktadır. Bu durumda, mahkemede kullanılabilecek olanlar arasında olaylara ilişkin yapılan inceleme sonucu elde edilen kamera görüntüleri, suç mahallinin fotoğrafları ve delil tespiti gibi kanıt bulunmaktadır. Ancak, izinsiz kişisel cihazlardaki mesaj ve çağrı kayıtlarını belgeleme veya tuzaklama amacıyla takip etme ve fotoğraf çekme gibi uygulamalar suç teşkil etmektedir. Hizmeti en çok talep eden grup ise kadınlardır. “Eşim ya da sevgilim beni aldatıyor mu?” gibi konular genellikle boşanma davaları için inceleme isteyen kadınların başlıca talepleridir. Bu tür durumlarda devlet mahkemeleri, gizlice çekilen fotoğrafları veya izinsiz yapılan gözetleme yöntemleriyle elde edilen kanıtları kabul etmemektedir. Bu arada, özel dedektiflerle ilgili olarak Yargıtay’ın aldığı iki ayrı karar bulunmaktadır. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi, 2016/5174 ve 2018/12127 sayılı kararlarında, hizmet bedellerini alamayan özel dedektifler tarafından başlatılan yasal süreçleri haklı bulmuştur. Öte yandan, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, 2014/9209 ve 2014/16818 sayılı kararlarında, özel bir dedektifin çektiği fotoğrafların, eşi başka biriyle ilişki yaşayan kişiye manevi tazminat davası açan davacı tarafından dosyaya kanıt olarak sunulmasını hukuka uygun bulmuştur. Bu gelişmeler, özel dedektiflik hizmetlerinin Türkiye’de hızla yaygınlaştığını göstermektedir. Bu alanda çalışanlar ve hukuk sistemine olan etkileri de giderek artmaktadır.