Türkiye raises fines for radioactive waste at nuclear facilities | Daily Sabah - Daily Sabah

Türkiye’de Nükleer Tesislerde Radyoaktif Atık İçin Cezalar Artırılıyor | Daily Sabah

Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK), nükleer, radyoaktif atık ve radyasyon tesislerinde mevzuata aykırı hareket edenler için uygulanacak idari para cezalarını 2024 yılı için %58,46 arttırdı. Yeni rehber, Perşembe günü Resmi Gazete’de yayınlandı. 1 Ocak tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan idari para cezaları şu şekilde belirlendi: Geçerli bir lisansa sahip olmadan nükleer tesis işletenlere TL 9.654.454 ($331.161) ile TL 482.627.410 arasında para cezası verilecek. Geçerli bir lisansa sahip olmayan radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesislerinin işletilmesi TL 4.828.994 ile TL 48.265.212 arasında cezalandırılacak. Geçerli bir lisansa sahip olmadan radyasyon uygulamaları yapanlara TL 98.910 ile TL 967.918 arasında para cezası uygulanacak. İzin veya onay gerektiren tesislerle ilgili faaliyetlerin izinsiz veya onaysız olarak yapılması TL 483.959-TL 2.253.765 arasında maliyet olacaktır. İzin almadan yapılan izin gerektiren faaliyetler TL 35.325 ile TL 158.963 arasında cezalandırılacak. İzin belgesi gerektiren faaliyetlerin izin belgesi almadan yapılması durumunda, şüphelilere TL 17.661 ile TL 706.509 arasında para cezası verilecektir. Nükleer tesisler veya sınırlarının aşılmasıyla ilgili olarak ikincil mevzuat, yetki şartları, NDK kararları veya talimatlarının ihlalinin tespiti, TL 967.918 ila TL 9.654.454 arasında cezalandırılacaktır. Diğer faaliyetlerle ilgili olarak ikincil mevzuat veya yetkilendirme koşullarının ihlalinin tespiti, NDK kararları ve talimatları veya sınırlarının aşılması durumunda TL 14.129-TL 98.910 arasında bir ücret alınacaktır. Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme sonrasında, yetkilendirilen kişinin NDK’ya yanlış belge sunması, yanıltıcı bilgi vermesi veya yetkilendirme koşullarını etkileyecek değişiklikleri bildirmemesi durumunda, yetkilendirilen kişi, ceza hükümlerinden bağımsız olarak, nükleer tesisleri işletmeye yetkili kişi, TL 9.654.454-TL 482.627.410 arasında bir para cezasıyla karşı karşıya kalacak. Yetkilendirme için yapılan başvurularda veya yetkilendirme sonrasında, yetkilendirilen kişinin NDK’ya yanlış belge sunması, yanıltıcı bilgi vermesi veya yetkilendirme koşullarındaki değişiklikleri bildirmemesi durumunda, ceza hükümleri saklı tutulur ve TL 98.910 ile TL 967.918 arasında bir para cezasıyla karşı karşıya kalacaklardır. Radyoaktif atık tesisleri ve radyasyon tesisleri için yetkilendirilen kişi, TL 4.828.994 ile TL 48.265.212 arasında bir para cezası alacaktır.