Postal sector's strategic direction in Türkiye's development plan | Daily Sabah - Daily Sabah

Türkiye’nin kalkınma planındaki posta sektörünün stratejik yönelimi

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanan 12. Kalkınma Planı (2024-2028), Strateji ve Bütçe Başkanlığı koordinasyonunda oluşturuldu. Planın resmi olarak yürürlüğe girmesi için 1 Kasım 2023 tarihli Resmi Gazete No. 32356’da yayınlandı. Plan, “Türkiye’nin Yüzyılında Kararlı, Güçlü ve Refah Bir Türkiye vizyonuyla dikkatlice hazırlandı. Plan, ekolojik duyarlılık, afetlere dayanıklı bir çevre, ileri teknolojiler ve gelirin eşit dağıtımı ile karakterize edilen istikrarlı bir ekonomi hedeflemektedir. Plan, beş temel başlık altında düzenlendi: “istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi,” “yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim,” “nitelikli insanlar, güçlü aile, sağlıklı toplum,” “afete dayanıklı yaşam alanları, sürdürülebilir çevre,” ve “adalet temelli demokratik iyi yönetişim.” Türk Posta Kurumu (PTT), Türkiye’nin posta operatörü olarak ülkenin en kapsamlı ve etkili hizmet ağlarından birine sahiptir. Diğer kamu kurumları ve ticari kuruluşlardan farklı olarak, PTT, ülke çapında her adresi ulaşabilen tek teslimat hizmeti sağlayıcısı olarak öne çıkar. Toplumsal uyumun gelişiminde ve korunmasında özel bir rolü olduğu için PTT, Türkiye’nin en saygın ve güvenilir markalarından biri olarak kabul edilir. Bu nedenle, planın ülke içinde PTT’nin önemli rolünü tanıdığı ve güçlendirdiği kritik bir unsurdur. Plan, PTT operasyonlarını stratejik olarak merkezileştirme, yenilik ve entegrasyonu vurgulayan girişimleri öngörüyor. Plan kapsamında, posta sektörüne ilişkin belirli politika ve önlemler posta hizmeti başlığı altında detaylandırılmıştır. Bu politikalar, hem ulusal hem de uluslararası posta hizmetlerinin boyutları ile yakından ilişkilidir. Başlıca hedef, vatandaşların hızlı, yüksek kaliteli, çeşitli ve güvenilir posta hizmetlerine erişimini sağlayarak posta sektöründe sürdürülebilir büyümeye ve istihdama aktif katkıda bulunmaktır. Ayrıca, genel hizmetin sağlanmasının iş ortamındaki değişimlere uygun bir şekilde etkin bir şekilde sürdürülmesine taahhüt edilmektedir. Plan, teknoloji ve pazar dinamiklerindeki değişimleri göz önünde bulundurarak evrensel posta hizmetinin kapsamı ve finansman mekanizmalarının kapsamlı bir değerlendirmesini içermektedir. Bu çerçevede güvenilir ve sürdürülebilir hizmetlerin sağlanmasını sağlamak amacıyla düzenlemeler ve çerçeveler oluşturulacaktır. Bu bağlamda, posta sektöründeki istatistiksel altyapının geliştirilmesine odaklanılacak ve düzenli veri üretimi ve yayınlanmasına yardımcı olunacaktır. Adalet hizmetleri alanında, vatandaş bilincinin yükseltilmesine odaklanan önemli bir hedef belirlenmiştir. Bu hedefler, posta hizmetinde aktif bir ivme belirtmektedir ve Türkiye için önemli kazanımlar vaat etmektedir. Bununla birlikte, plan kapsamında, 12. Ulaştırma ve İletişim Şurası toplantılarında belirlenen hedeflerin hatırlanması da önemlidir. Bu toplantılarda alınan kararlar, posta hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik ortak bir taahhütü pekiştirmektedir. Türkiye’nin kilit rakipleri karşısında Türk PTT’nin öncü konumunu güçlendirecek potansiyele sahip olmasından dolayı, posta faaliyetlerinde yeni bir aşama başlatmanın önemli olduğu unutulmamalıdır. Türk PTT, tarihi mirasın gücü ve sürekli halk desteğiyle, büyük rakiplerine kıyasla Türk pazarındaki öncü konumunu güçlendirme potansiyeline sahiptir. Bu yeni koşullarda, posta sektörünün, yakın gelecekte Türkiye’de sadece değil, aynı zamanda dünya çapında da etkisini hissettirecek bir gelişmeye yol açması beklenmektedir.